7 EKİM 2022, CUMA  
 

SALON 1

 

SALON 2

 08:00 – 12:00

ROMAH (ROMatizmal Akciğer Hastalıkları) KURSU
*Kurs katılımı ücretli olup, kontenjanla sınırlıdır.

 08:00 – 12:00

ROMATOLOJİ UZMANLARI İÇİN KAS İSKELET SİSTEMİ ULTRASONOGRAFİSİ: ÜST EKSTREMİTE
Kurs Koordinatörü: Dr. Salih Pay
*Kurs katılımı ücretli olup, kontenjanla sınırlıdır.

08:00 – 08:10AÇILIŞ
Kusun Amacı, Hedefler
Dr. Cemal Bes

 08:00 – 08:15

AÇILIŞ
Kursun Amacı ve Hedefleri

Dr. Salih Pay

08:10 – 08:50Akciğer Radyolojik Anotomisi ve Akciğer Hastalıklarında Radyolojik Paternler
Dr. Necdet Poyraz

 08:15 – 08:45

Omuz ve omuz patolojileri ultrasonografisi
Dr. Salih Pay

08:50 – 09:00Kahve Arası

 08:45 – 09:15

Dirsek ve dirsek patolojileri ultrasonografisi
Dr. Feride Göğüş

09:00 – 09:40İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Genel Yaklaşım (Klinik, radyolojik bulgular, Solunum fonksiyon testleri ve yorumu)
Dr. Zevcet Yılmaz

09:15 – 09:45 

El-el bilek ve el-el bilek patolojileri ultrasonografisi
Dr. Hakan Erdem

09:40 – 10:00Kahve Arası

 09:45 – 10:15

Kahve Arası

10:00 – 10:40Romatoid Artrit’te Akciğer Tutulumu ve Yönetimi
Dr. Cemal Bes

 10:15 – 11:45

Pratik uygulama
Tüm eğiticiler, toplam 3 US istasyonu, 30 dakikada bir rotasyon

10:40 – 11:00Kahve Arası
11:00 – 11:50Olgular Eşliğinde Romatolojik Hastalıklarla İlişkili Akciğer HastalıklarınaYaklaşım
Dr. Adem Küçük, Dr. Necdet Poyraz
11:50 – 12:00Kursun genel değerlendirmesi ve Kapanış
Dr. Cemal Bes,Dr. Zevcet Yılmaz,
Dr. Necdet Poyraz, Dr. Adem Küçük

 11:45 – 12:00

Kursun genel değerlendirmesi ve Kapanış
Dr. Salih Pay, Dr. Feride Göğüş,

Dr. Hakan Erdem

12:00 – 13:15ÖĞLE YEMEĞİ
  
13:15 – 13:30AÇILIŞ KONUŞMALARI
Dr. Recep Tunç, Dr. Adem Küçük
13:30 – 14:30VASKÜLİTLER
Oturum Başkanları: Dr. Haner Direskeneli, Dr. Ayşe Çefle, Dr. Ender Terzioğlu
Takayasu Hastalığında Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Gökhan Keser
Antifosfolipit Sendromu
Dr. Ayten Yazıcı
Küçük Damar Vaskülitleri
Dr. Fatma Alibaz Öner
14:30 – 14:45KAHVE ARASI  
14:45 – 15:30UYDU SEMPOZYUM 1
Gerçek Yaşam Verileri Işığında Baristinib Etkililik ve Güvenlilik Verileri
Oturum Başkanı:
Dr. Timuçin Kaşifoğlu
Konuşmacılar:
Dr. Adem Küçük, Dr. Zevcet Yılmaz

15:30 – 15:45KAHVE ARASI  
15:45 – 16:45ROMATOİD ARTRİT
Oturum Başkanları: Dr. Vedat Hamuryudan, Dr. Süleyman Özbek, Dr. Duygu Ersözlü
Romatoid Artritte Fırsat Penceresi Var Mı?
Dr. Timuçin Kaşifoğlu
Romatoid Artritin Tedavisinde Remisyon Mümkün Mü?
Dr. Nevsun İnanç

Progresif Dirençli RA Hastasına Nasıl Yaklaşalım?
Dr. Orhan Küçükşahin
 
 
16:45 – 17:00KAHVE ARASI  
17:00 – 17:45

UYDU SEMPOZYUM 2

Secukinumab Verileri  EULAR 2022 AxSpA Tedavi Önerilerini Nasıl Etkiledi?

Oturum Başkanları: Dr. Ender Terzioğlu, Dr. Göksal Keskin

Konuşmacılar: Dr. İsmail Sarı, Dr.Adem Küçük

                                                                                                                                                                           

17:45 – 18:45SPONDİLOARTRİTLER
Oturum Başkanları: Dr. Sema Yılmaz, Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Mustafa Turgut Yıldızgören
Non-Radyografik Aksiyel SpA’ya Yaklaşım
Dr. Servet Akar
Spondiloartropatilerde NSAII ve DMARD; Hangi Hastada, Ne Zaman?
Dr. İsmail Sarı
Biyolojikler Spondilitlerin Tedavisinde Ne Kadar Etkili?
Dr. Ali Şahin
8 EKİM 2022, CUMARTESİ
08:30 – 09:30ÇOCUKLUK ÇAĞI İNFLAMATUAR HASTALIKLAR
Oturum Başkanları: Dr. Özgür Kasapçopur, Dr. Yavuz Pehlivan, Dr. Hilal Ecesoy
Juvenil İdiyopatik Artrit
Dr. Betül Sözeri
Sistemik JIA ve MAS
Dr. Nuray Aktay Ayaz
Ailesel Akdeniz Ateşinde Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Kenan Barut
09:30 – 09:45KAHVE ARASI
09:45 – 10:30UYDU SEMPOZYUM 3
Romatoid Artrit Tedavisinde Birçok Soruya Ortak Cevap
Oturum Başkanı:
Dr. Serdal Uğurlu
Konuşmacılar:
Dr. Rıdvan Mercan, Dr. Atalay Doğru

10:30 – 11:30ROMATİZMAL HASTALIKLARDA CERRAHİ
Oturum Başkanları: Dr. Ali Taylan, Dr. Bünyamin Kısacık, Dr. Ahmet Omma
Romatizmal Hastalıklarda Omurga Tutulumu ve Hasta Seçimi
Dr. Mehmet Akif Çaçan
Romatolog Gözüyle Spondiloartritte Hastayı Ne Zaman Cerrahiye Yönlendirmeliyiz?
Dr. Hamit Küçük
Romatizmal Hastalıklarda Preop / Postop Değerlendirme
Dr. Sibel Bakırcı
11:30 – 11:45KAHVE ARASI
11:45 -12:30UYDU SEMPOZYUM 4
İNFLAMATUVAR ROMATİZMAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE FARK YARATAN SEÇENEK
Oturum Başkanları:
Dr. Ali ŞAHİN, Dr. Adem KÜÇÜK
Konuşmacılar:
Dr. Sibel BAKIRCI, Dr. Lütfi AKYOL

12:30 – 13:30ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:30MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM – 1
Oturum Başkanları: Dr. Aşkın Ateş, Dr. Günhal Şatırtav, Dr. Recep Dursun
Romatoloji Hastalıklarda Cilt Bulguları
Dr. Selami Aykut Temiz 
Romatolojik Hastalıklar ve İnflamatuvar Barsak Hastalıkları
Dr. Muharrem Keskin
Romatolojik Hastalıklara Eşlik Eden Göz Bulgularının Değerlendirilmesi
Dr. Pınar Çakar Özdal
14:30 – 14:45KAHVE ARASI
14:45 – 15:30

UYDU SEMPOZYUM 
OLGULARLA RA TEDAVİSİNDE CERTOLIZUMZB PEGOL
Oturum Başkanı:
Dr. Adem Küçük
Konuşmacılar: Dr.Yusuf Karabulut, Dr. Zevcet Yılmaz

15:30 – 15:45KAHVE ARASI
15:45 – 16:45MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM – 2
Oturum Başkanları: Dr. Sedat Kiraz, Dr. İhsan Ertenli, Dr. Ediz Dalkılıç
Nefroloji Bakış Açısıyla Lupus Nefriti
Dr. Yunus Erdem
İnterstisyel Akciğer Hastalığına Yaklaşım
Dr. Cemal Bes
Paraneoplastik Artritlerin Değerlendirilmesi
Dr. Abdülkadir Baştürk
16:45 – 17:00KAHVE ARASI
17:00 – 18:00NADİR HASTALIKLARA YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Dr. Göksal Keskin, Dr. Murat Turgay, Dr. Veli Yazısız
Kandida Benzeri Fırsatçı Enfeksiyonlarda Tedavi
Dr. Gezmiş Kimyon
Sekonder İmmün Yetmezlik ve IVIG Tedavisi
Dr. Şevket Arslan
IgG4 İlişkili Hastalığın Yönetimi
Dr. Şükran Erten
18:00 – 19:10

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU – 1
Oturum Başkanları: Dr. Tahir Gülen, Dr. İsmail Uçar, Dr. Serkan Türkuçar, Dr. Ali Nail Demir

SS – 001 Romatoid artritte atipik bir prezentasyon: Plevral efüzyon
Dr. Abdullah Doğan

SS – 0003 Zor Bir Olgu: COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen ANCA İlişkili Vaskülit
Dr. Hakan Özer

SS – 004 Fibromiyalji ile ilgili Türkçe web sitelerinin bilgi içeriği, okunabilirlik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi
Dr. Ramazan Yılmaz

SS – 005 Takayasu arteritli hastalarda vasküler tutulum paternleri ve vasküler hasar indeksinin değerlendirilmesi
Dr. Emel Oğuz Kökoğlu

SS – 006 Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilitli Hastalarda Anti-TNF Tedavisi Sonuçlarının Üç Yıllık Retrospektif Analizi
Dr. Dilek Tezcan

SS – 007 Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor İlişkili Vaskülit Hastalarında Tek Merkez Deneyimi
Dr. Melih Kızıltepe

SS – 008 Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu ve Sistemik Lupus Eritematozus Birlikteliği
Dr. Ayşenur Argun

SS – 009 Klinik ve serolojik bulgular sklerodermada gastrointestinal sistem tutulumunu öngördürür mü?
Dr. Emine Uslu Yurteri

SS – 010 Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Çocuklarda İlaç Aksatma Sıklığının Değerlendirilmesi
Dr. Şeyma Türkmen

SS – 015 Palindromik romatizma ve Romatoid artrit tanılı hastaların klinik özellikleri ve laboratuvar bulgularının karşılaştırılması
Dr. Neslihan Gökşen

SS – 017 Covid-19 ‘a bağlı gelişen Kikuchi Fujimoto Hastalığı: Olgu Sunumu
Dr. Gülcan Özomay Baykal

9 EKİM 2022, PAZAR
09:00 – 10:00SİSTEMİK SKLEROZ
Oturum Başkanları: Dr. Ahmet Merih Birlik, Dr. Süleyman Serdar Koca, Dr. Vedat Gerdan
Sistemik Sklerozis Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Handan Yarkan Tuğsal
Raynoud Fenomeninin Yönetimi
Dr. Duygu Karadağ
Sistemi Skleroz Taklitçileri
Dr. Levent Kılıç
10:00 – 10:15KAHVE ARASI
10:15 – 11:15ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanları: Dr. Soner Şenel, Dr. Yavuz Karahan, Dr. Kemal Erol
Gebelik ve Laktasyonda İlaç Kullanımı
Dr. Koray Ayar
Romatizmal Hastalıklarda Akılcı Steroid Kullanımı
Dr. Lütfi Akyol
Romatizmal Hastalıklar ve Metabolik Sendrom
Dr. Oğuzhan Aksu
11:15 – 11:30KAHVE ARASI
11:30 – 12:30

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU – 2
Oturum Başkanları: Dr. Murat Bektaş, Dr. Saliha Sunkak, Dr. Fatih Albayrak, Dr. Sercan Gücenmez

SS – 011 Takayasu Arteriti Hastalarında Sol Ventrikül Kitle İndeksinin ve Karotis İntima-Media Kalınlığının Değerlendirilmesi
Dr. Hazan Karadeniz

SS – 012 Sistemik Skleroz Hastalarında COVID-19 Hastalık Seyri ve Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
Dr. Aslıhan Avanoğlu Güler

SS – 013 Metotreksat ve azatioprin dirençli idiyopatik granülomatöz mastit tanılı üç hastamızda adalimumab deneyimimiz
Dr. Nihal Lermi

SS – 014 Behçet Hastalığında Yorgunluk ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkisinin Değerlendirilmesi
Dr. Yasemin Özden Eldemir

SS – 016 Yaygın tofüsler ile seyreden Gut hastalığı olgusu
Dr. Ebru Atalar

SS – 018 Ayak ağrısı ile prezente olan metastatik küçük hücreli akciğer kanseri; Nadir bir olgu
Dr. Ezgi Akyıldız Tezcan

SS – 019 Kemik İliği Tutulumu İle Prezente Olan İmmünglobulin G4 İlişkili Hastalık: Vaka Ve Literatür Taraması
Dr. Nagehan Dik Kutlu

SS – 020 İleri Yaş Freiberg Hastalığı
Dr. Mehmet Nur Kaya

SS – 021 Allojenik hematopoetik kök hücre transplantasyonu sonrası gelişen undiferansiye bağ dokusu hastalığı ilişkili intertisyel akciğer hastalığı vakası
Dr. Ezgi Çimen Güneş

SS – 022 Multiple ileal perforasyonla giden granulomatöz anjiitisli bir olgu
Dr. Damla Karataş

12:40 – 13:30ÖĞLE YEMEĞİ