Bilimsel Program

8 EKİM 2021, CUMA
13:15 – 13:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Dr. Recep TUNÇ / Sempozyum Başkanı
Dr. Oğuz DOĞAN / Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Dr. Metin DOĞAN / Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanı
Dr. Adem KÜÇÜK / Sempozyum Genel Sekreteri
13:30 – 14:15 ROMATOİD ARTRİTTE TANI VE TEDAVİ GÜNCELLEMESİ
Oturum Başkanları: Dr. Nevsun İNANÇ, Dr. Göksal KESKİN, Dr. Hamide KART KÖSEOĞLU

 • Romatoid Artritin Tanı ve Tadavisinde Güncel ne var?
  Dr. Duygu ERSÖZLÜ
 • Romatoid Artrit Tedavisinde TNF Tedavilere Sekonder Yanıtsız Hastaya Yaklaşım
  Dr. Lütfi AKYOL
 • Komorbit Bulguları Ön Planda RA Hastasının Tedavisi ve Takibi
  Dr. Kemal EROL
 • Tartışma
14:15 – 14:30 Kahve Arası
14:30 – 15:15 UYDU SEMPOZYUM
Romatoid Artrit Tedavisinde Barisitinib ile Hedef: Standardın Ötesi
Oturum Başkanı: Dr. Nevsun İNANÇ
Konuşmacılar: Dr. Duygu ERSÖZLÜ, Dr. Metin ÖZGEN
   
15:15 – 16:30 DİĞER BAĞ DOKU HASTALIKLAR
Oturum Başkanları: Dr. Recep TUNÇ, Dr. Vedat GERDAN

 • Raynaud Fenomeninde Tanı ve Tedavi Güncellemesi
  Dr. Süleyman Serdar KOCA
 • Skleroderma Hastasını Nasıl Tedavi Edelim
  Dr. Metin ÖZGEN
 • Pulmoner Arteryal Hipertansiyonda Tedavi Güncellemesi
  Dr. Atalay Doğru
 • Tartışma
16:30 – 16:45 Kahve Arası
16:45 – 17:30 UYDU SEMPOZYUM
Biyoteknolojiden Gelen Güç Fark Yaratır: İnflamatuvar Romatizmal Hastalıkların Tedavisinde Fark Yaratan Seçenek
Oturum Başkanı:
Dr. Veli YAZISIZ
Konuşmacılar: Dr. Atalay DOĞRU, Dr. Bünyamin KISACIK

17:30 – 18:00 MİYOZİTLER
Kimde miyozit düşünelim? İnflamatuvar miyozitlerde tedavi yaklaşımı
Oturum Başkanları: Dr. Hilal ECESOY, Dr. Süleyman ÖZBEK
Konuşmacı: Dr. Meryem CAN
18:00 – 18:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1
Oturum Başkanları: Dr. Tahir Gülen, Dr. Emre Bozkurt
9 EKİM 2021, CUMARTESİ
09:00 – 10:15 BEHCET HASTALIĞININ YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Dr. Ahmet OMMA

 • Behçet Hastalığının Oküler ve Vasküler Tutulumuna Yaklaşım
  Dr. Hamit KÜÇÜK
 • Behçet Hastalığının Intestinal ve Nörolojik Tutulumuna Yaklaşım
  Dr. Sevinç CAN SANDIKÇI
 • Tartışma
10:15 – 10:45 Kahve Arası
10:45 – 11:30 UYDU SEMPOZYUM
Infliksimab Öncülüğünde AS ve Rituksimab Öncülüğünde RA ve ANCA İlişkili Vaskülitlerin Tedavisi

 • Infliksimab Öncülüğünde AS Tedavisi
  Dr. Yeliz ZAHİROĞLU
 • Rituksimab Öncüğülünde RA & ANCA İlişkili Vaskülit Tedavisi
  Dr. Adem KÜÇÜK
11:30 – 12:30 SPONDİLOARTRİTLERDE TANI VE TEDAVİ GÜNCELLEMESİ
Oturum Başkanları: Dr. İsmail SARI, Dr. Merih BİRLİK

 • Spondiloartritlerin Tanısında Yeni Ne Var?
  Dr. Ali ŞAHİN
 • Enteropatik Artritli Hastayı nasıl tedavi ediyorum?
  Dr. Orhan KÜÇÜKŞAHİN
 • Ankilozan Spondilitin Tutulum Şekline Göre Yönetimi?
  Dr. Levent KILIÇ
 • Tartışma
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:45 SPONDİLOARTRİTLERİN YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Dr. Funda LEVENDOĞLU, Dr. Salih PAY

 • PSA’da GRAPPA 2021 güncellemesi
  Dr. Emel GÖNÜLLÜ
 • Spondilitlere Eşlik Eden Üveit
  Dr. Hilal ÖZTÜRK
 • Paradoksal Psoriazis ve Yönetimi
  Dr. Arzu ATASEVEN
 • Tartışma
14:45 – 15:15 Kahve Arası
15:15 – 16:00 UYDU SEMPOZYUM
Bir Hayat, Bir Dokunuş: Ankilozan Spondilit Tedavisinde 8 Yılı Aşkın Golimumab Deneyimlerimiz
Oturum Başkanı:
Dr. Süleyman Serdar KOCA

 • Ankilozan Spondilit Tedavisinde Golimumab ile Klinik Deneyimlerimiz
  Dr. Süleyman Serdar KOCA
 • Olgularla Ankilozan Spondilit Tedavisinde Golimumab Deneyimlerimiz
  Dr. Adem KÜÇÜK


16:00 – 17:15 DİĞER ROMATİZMAL HASTALIKLAR
Oturum Başkanları: Dr. Ediz DALKILIÇ, Dr. Ayten YAZICI

 • Sistemik Lupus Eritematosus (SLE) Tedavisi
  Dr. Bahar ARTIM ESEN
 • Sjögren Sendromunu Nasıl Tedavi Ediyorum?
  Dr. Abdulsamet ERDEN
 • Anti Fosfolipit Sendrumunda Tanı ve Tedavi Güncellemesi
  Dr. Ayten YAZICI
 • Tartışma
17:15 – 17:30 Kahve Arası
17:30 – 18:00 GUT HASTALIĞI
Oturum Başkanları: Dr. Soner ŞENEL, Dr. Sami KÜÇÜKŞEN
Konuşmacı: Dr. Rıdvan MERCAN
18:00 – 18:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2
Oturum Başkanları: Dr. Serpil ERGÜLÜ EŞMEN, Dr. Muhammet LİMON
10 EKİM 2021, PAZAR
09:00 – 10:15 VASKÜLİTLERİN TANI VE TEDAVİSİ – 1

Oturum Başkanları: Dr. Sema YILMAZ, Dr. Gözde YILDIRIM ÇETİN, Dr. Ahmet OMMA

 • Kimde vaskülit düşünelim?, vaskülitlere genel yaklaşım
  Dr. Fatma ALİBAZ ÖNER
 • Dev Hücreli Arteriti Olan Hastayı Nasıl Tedavi Ediyorum?
  Dr. Dilek SOLMAZ
 • Takayasu Arteritinin Tanı ve Tedavisinde Güncel Ne Var?
  Dr. Nilüfer ALPAY KANITEZ
10:15 – 10:45 Kahve Arası
10:45 – 12:00 VASKÜLİTLERİN TANI VE TEDAVİSİ – 2

Oturum Başkanları: Dr. Günay ŞAHİN DALGIÇ, Dr. Veli YAZISIZ

 • ANCA ilişkili vaskülitlerde Tanı ve Tedavi Güncellemesi
  Dr. Bünyamin KISACIK
 • Poliarteritis Nodosa Hastasını Nasıl Tedavi Ediyorum?
  Dr. Gezmiş KİMYON
 • Diğer Vaskülitler
  Dr. Mehmet Derya DEMİRAĞ
12:00 – 12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3
Oturum Başkanları: Dr. Alper KARAMAN, Dr. Harun AYDEMİR
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
0
Konuşmacı
0
Panel
0
Konferans
0
Uydu Sempozyum