8 Ekim 2021, Cuma

 SaatBildiri NoKonu Başlığı
18:00 – 18:07SS-001

Sakroileiti Taklit Eden Yaygın Pelvik Apse Olgusu

Hatice Ecem Konak1, Kevser Gök1, Pınar Akyüz Dağlı1, Orhan Küçükşahin2, Şükran Erten2

1Ankara Şehir Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Ankara
2Ankara Şehir Hastanesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı,Ankara

18:07 – 18:14SS-002

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu sonrası artritle başvuran ve sklerodermatöz greft-versus-host hastalığı tanısı konulan Akut miyeloid lösemi olgusu

Dilek Tezcan, Selda Hakbilen, Sema Yılmaz

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Ana Bilim Dalı,Romatoloji Bilim Dalı,Konya

18:14 – 18:21SS-003

BioNTech COVID-19 Aşısı sonrası aktive olan Henoch Schönlein Purpura Olgusu

Saliha Sunkak1, Ferhat Omurca2

1Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Romatoloji Kliniği
2Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Gastroenteroloji Kliniği

18:21-18:28SS-004

Kardiak Mr Ve Pet Ct İle Kardiyak Sarkoidoz Tanısı Konulan Vaka

Özlem Karakaş1, Muhammed Salih Beşler2, Orhan Küçükşahin3

1Ankara Şehir Hastanesi, Romatoloji Kliniği
2Ankara Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı

9 Ekim 2021, Cumartesi
18:00 – 18:07SS-005

Spondiloartropati Taklitçisi Okronozisli Bir Olgu

Bünyamin Polat1, Kevser Gök1, Esra Özhamam2, Yüksel Maraş1

1Ankara Şehir Hastanesi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Şehir Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

18:07 – 18:14SS-006

Sistemik lupus eritematozuslu hastalarda lupus nefriti prevalansı ve nefriti olan ve olmayan hastaların özellikleri

Didem Şahin Eroğlu, Murat Torgutalp, Aşkın Ateş

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı

18:14 – 18:21SS-007

Sistemik lupus eritematozusa eşlik eden refrakter katastrofik antifosfolipid sendromu olgusu

Abdullah Doğan, Seda Çolak, Muhammet Çınar

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

18:21 – 18:28SS-008

Romatoloji Polikliniğinden Takipli Hastaların Covid-19 Aşısıyla İlgili Görüşlerinin ve Aşı Karşıtlığı Sebeplerinin Anket Çalışması ile İncelenmesi

Burcugül Özkızıltaş, Hamit Küçük

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

10 Ekim 2021,Pazar
12:00 – 12:07SS-009

İmmün kompleks birikimli otoimmün hastalıkların tedavisi için transdermal C5A reseptör 2 inhibitörlerinin geliştirilmesi

Ali Şahin1, Huseyn Babayev2, Kemal Erol3, Hüsamettin Vatansev4

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye/Konya
2Silicosome Biyoinformatik, Türkiye/Konya
3Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Türkiye/Konya
4Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Türkiye/Konya

12:07 – 12:14SS-010

SARS-CoV-2 Enfeksiyonundan Sonra Akut Batın Kliniği İle Başvuran Genç Erişikinde Multisistem İnflamatuar Sendromu

Mustafa Çağrı Ergün1, Feyza Elbistan2, Adem Küçük1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi,Romatoloji Bilim Dalı
2Necmettin Erbakan Üniversitesi,İç Hastalıkları Anabilim Dalı

12:14 – 12:21SS-011

Eklem ağrısı ve şişlik ile başvuran hastada sarkoidoz tanısı: olgu sunumu

Selman Parlak1, Zahit Furkan Yorgancı2, Mustafa Çağrı Ergün2, Adem Küçük2

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Ana Bilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya

12:21 – 12:28SS-012

Artrit ve Eritema Nodozum ile Başvuran Granülomatöz Mastit Olgusu

Harun Aydemir

N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Konya